soulbody.no

Moonology Manifestation

299 kr

En kortdekk med 48 kort og guidebok av Yasmin Boland

En vakker kortstokk som hjelper deg med å komme i harmoni med månen og manifestere et liv fullt av overflod, magi og glede.

Å manifestere med månen har aldri vært enklere! Oppdag hvordan du bruker Månen som en kosmisk tidtaker for å skape drømmelivet.

Overlad manifestasjonskreftene dine og finn ut hvordan du bevisst kan skape positiv endring i livet ditt med dette magiske 48-korts oraklet fra bestselgende Moonologen Yasmin Boland. Med vakre kosmiske collagebilder, forklarer hvert kort hva du bringer inn i livet ditt, og hvordan og når du skal overlade manifestasjonskreftene dine for å oppnå det du ønsker mest. Dette fengslende orakelkortstokken vil:
• avsløre de sanne svarene på spørsmålene dine
• vise deg hvordan du kan utnytte den manifesterende kraften til hvert kort
• utdype kunnskapen din om astrologi og Moonology
• gi deg mulighet til å koble til følelsene dine og manifestere drømmene dine!

Moonology Manifestation Oracle er hjemme i fire månefaser for å gi direkte, handlingskraftig veiledning for å hjelpe deg med å øke manifestasjonen din. Innenfor hver fase utforsker kortstokken Månens unike kraft når hun beveger seg gjennom dyrekretsens tegn, og de fantastiske måtene disse energiene kan påvirke følelsene og opplevelsene i ditt daglige liv. Se til Månen for støtte, og du vil oppdage hvordan du får tilgang til den indre kraften du har hatt hele tiden!

Moonology Manifestation Oracle

A 48-Card Deck and Guidebook by Yasmin Boland

A beautiful card deck to help you get in tune with the Moon and manifest a life full of abundance, magic, and joy.

Manifesting with the Moon has never been easier! Discover how to use the Moon as a cosmic timer to create the life of your dreams.

Supercharge your manifesting powers and find out how to consciously create positive change in your life with this magical 48-card oracle from bestselling Moonologer Yasmin Boland. Featuring beautiful cosmic collage imagery, each card explains what you're bringing into your life, and how and when to supercharge your manifesting powers to achieve what you most desire. This captivating oracle deck will:
• reveal the true answers to your questions
• show you how to harness the manifesting power of each card
• deepen your knowledge of astrology and Moonology
• empower you to connect with your emotions and manifest your dreams!

The Moonology Manifestation Oracle homes in on four phases of the Moon to provide direct, actionable guidance to help you boost your manifestation. Within each phase, the deck explores the unique power of the Moon as She moves through the signs of the zodiac, and the amazing ways these energies can influence the emotions and experiences of your daily life. Look to the Moon for support and you will discover how to access the inner power you've had all along!

You may also like

Recently viewed