soulbody.no

Sacred Cycles Oracle

299 kr

THE SACRED CYCLES ORACLE

Av Jill Pyle og Em Dewey

50stk kort og 112 siders guidebok
Dimensjoner 80 x 130 x 35 mm – 256 g

Still inn på strømmen av de hellige sykluser og utdyp forbindelsen din med livets eldgamle rytmer for å finne inspirasjon, støtte og veiledning

Ta kontakt med visdommen til fasene, syklusene og årstidene som påvirker din jordiske opplevelse. Sacred Cycles Oracle vil veilede deg til å utdype ditt forhold til månesyklusen, kroppen din og rytmene til jordens hellige sykluser. Å jobbe med denne kortstokken vil føre deg tilbake til det medfødte indre vel vitende om at dine personlige sykluser er potente, kraftige og perfekte på sine egne måter.

Dette 50-korts oraklet er et utrolig styrkende pedagogisk verktøy for alle som trenger veiledning - selv om de ikke har en menstruasjonssyklus - siden vi alle er sykliske vesener, som alltid lærer av den naturlige pulsen til verden rundt oss.

THE SACRED CYCLES ORACLE

By Jill Pyle & Em Dewey

A 50-Card Deck and 112 pages Guidebook
 80 x 130 x 35mm - 256g

Tune in to the flow of the Sacred Cycles and deepen your connection with life's ancient rhythms to find inspiration, support and guidance

Connect with the wisdom of the phases, cycles and seasons that influence your earthly experience. The Sacred Cycles Oracle will guide you to deepen your relationship with the moon cycle, your body and the rhythms of the Earth's Sacred Cycles. Working with this deck will lead you back to the innate inner knowing that your personal cycles are potent, powerful and perfect in their own ways.

This 50-card oracle is an incredibly empowering educational tool for anyone in need of guidance - even if they don't have a menstrual cycle - as we are all cyclical beings, always learning from the natural pulse of the world around us

You may also like

Recently viewed