soulbody.no

Selenittrose/Ørkenrose

99 kr

Innleiret ørkensand. Ørkenrøse er en form av Selenitt og består av de samme egenskapene.

Selvtillit, selvverd, harmoni og beskyttelse.

You may also like

Recently viewed