soulbody.no

Feminin kraft 1:1 online session

950 kr

1:1 Online Session for å styrke Feminin kraft


Denne en til en seremonien vil åpne opp for den indre styrken, skjønnheten og den guddommelige feminine kraften som finnes i oss alle.

Feminin energi, også kjent som yin-energi, er et begrep som refererer til visse kvaliteter og egenskaper som tradisjonelt har blitt assosiert med det kvinnelige prinsippet. Det er viktig å merke seg at feminin energi og maskulin energi eksisterer i alle individer uavhengig av deres kjønn, og det handler om balansen mellom disse to energiene.

Den feminine energien er blitt glemt og lagt lokk på hos kvinner i dagens samfunn og vi føler oss mer og mer ubalanse.

I denne timen vil Maya guide deg gjennom meditasjon for å koble på din feminine kraft samtidig som hun spiller lydbad for å komme i bedre kontakt med kroppen. Etter hvert vil vi tappe inn sammen med deg i utfordringer og ubalanser som du har knyttet opp mot feminin energi. Sammen finner vi verktøy som passer akkurat deg for å styrke din feminine energi.

60 min varighet. 
Vi avtaler nærmere tidspunkt over e-post.

 

You may also like

Recently viewed