Månens magi

Månens magi har påvirket mennesker i alle år og den er fortsatt feiret over hele verden den dag i dag. Månen har vært noe vi mennesker har vært fascinert av i flere århundrer, og i flere kulturer og samfunn så har man lagt opp store deler av hverdagen etter månens syklus.

Det er ikke noe nytt at bønder har tatt hensyn til månen i jordbruk og fiske blant annet. I flere samfunn har kvinner samlet seg i nymånehytter, blant urbefolkningen i Mexico har fullmånedans vært stort og blant hinduer har feiring av velstand og lykke på fullmåne vært tradisjon i lang tid.

Mennesker over hele verden feirer månen, og det er en vakker måte å koble fokuset innover, skape selvrefleksjon, inspirasjon, klarhet og å gi slipp på det som holder en tilbake.

Måneritualer og månesermonier blir praktisert verden rundt og jeg ønsker å gi dere muligheten til å være med i min månesirkel hvor vi møtes på Soulbody hver fullmåne og nymåne for en magisk månesermoni.

Det er en trygg kvinnesirkel hvor vi samles for å hedre og feire nymånen og fullmånen, samtidig som vi gir kjærlighet til sjelen vår. Det blir en sermoni med grounding, meditasjon, selvkjærlighet, åpenhet og medfølelse. En plass hvor man føler seg sett, hørt og støttet. Hvor man kan dele drømmer og vanskeligheter uten å bli dømt. Månesirkelen er transformerende, healende og støttende med hjelp til å oppnå klarhet, nå sine drømmer og å gi slipp.

Velkommen til månesermoni her på Soulbody.